In English

A quantitative methodology for measuring 4D performance in design and construction phases of construction projects

Vo Thanh Cong
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-12, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: key performance indicator, literature review, case studyPublikationen registrerades 2012-10-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165323

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek