In English

Adaption to Climate Change - An exploration of effective components and design criteria for Social Inclusion

Nina Akhavan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165313

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek