In English

Designing materials for mechanical invisibility cloaks

Alexey Khlopotin ; Senad Razanica
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165290

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek