In English

Electrohydraulic steer-by-wire system for articulated steer vehicle

Fredrik Björkqvist ; David Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX036/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165285

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek