In English

Predicting acoustic performance of car door systems using transfer path analysis

Florian Mack
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:136, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Transfer path analysis (TPA), in-situ forces, inverse approach, acoustical transfer, test rig, condition of transfer matrices, door systems, windows regulator engine, engine dynamicsPublikationen registrerades 2012-10-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek