In English

Auralization of road vehicles using spectral modeling synthesis

Chinmay Pendharkar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:154, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Outdoor noise propagation, audio synthesis, spectral modeling synthesis, auralization, sonification, sound synthesis, LISTEN projectPublikationen registrerades 2012-10-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165255

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek