In English

Design of slabs-on-ground regarding shrinkage cracking

Fabian Narin ; Olle Wiklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:59, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: concrete design, crack risk evaluation, cracking process, design methods, direct stiffness method, friction, industrial floor, non-linear friction model, pile-supported slab-on-ground, restraint, shrinkage, shrinkage cracking, slab-on-groundPublikationen registrerades 2012-10-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165126

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek