In English

Synthesis of Low Bandgap Conjugated Polymers for Organic Solar Cells

Wenjun Sun
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165109

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek