In English

Rebalancing the supply chain for greener and more cost efficient logistics solutions - A case study at Volvo Parts Corporation

Amir Ghazaeri ; Jesper Holst
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:063, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek