In English

Measurement techniques for identifying polarity of ions in transformer oil

Deepthi Kubevoor Ramesh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 47 s. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2012:88, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ion drift model, transformer oil, single polarity method, polarity reversal, grounding, UHVDC transformer, ion injection, resistivityPublikationen registrerades 2012-10-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165053

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek