In English

A Study of Quality Based Service Design for Wedding Photography Services

Jing Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:079, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek