In English

När industri blir till stad

Transforming industry towards urbanity

Elina Friberg ; Therese Nyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164986

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek