In English

An analysis of maintenance strategies and development of a model for strategy formulation

Gustav Fredriksson ; Hanna Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek