In English

An analysis of maintenance strategies and development of a model for strategy formulation

Gustav Fredriksson ; Hanna Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]