In English

DFM - Concept cost evaluation model for fabricated components at Volvo Aero

João Marques dos Santos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek