In English

FT-IR analysis of cryopreserved cell seeded collagen scaffolds

Patric Wallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 52 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-10-19.

CPL ID: 164897

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek