In English

Phase noise estimation for uncoded/coded SISO and MIMO systems

Arif Onder Isikman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX061/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164809

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek