In English

DFM - Concept cost evaluation model for fabricated components at Volvo Aero

Julia Madrid Ruiz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-17. Den ändrades senast 2016-01-12

CPL ID: 164800

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek