In English

A combined numerical and statistical approach to crack propagation modeling and prediction of crack propagation rates

Martin Rembeck ; Anders Sjöblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2012:32, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164799

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek