In English

Gold-catalyzed intramolecular carbocyclization and isomerization of indoles

Lucy Idowu Ajakaiye
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164797

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek