In English

Temporary Steel Frame Warehouses, A Conceptual Design for a Modulus System

Fredrik Eckerwall ; David Glans
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:149, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Temporary structure, steel frame, conceptual design, portal frame, deployable structures, connectionsPublikationen registrerades 2012-10-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164761

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek