In English

Hållbara byggnader - En studie om miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och miljöbyggprogram i Göteborg, Stockholm och Malmö

Carl-Marcus Ekström ; Wiktor Åslund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 71 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Miljöbyggnad, miljöanpassat byggande, hållbart byggande, miljöbyggprogram, miljöcertifieringssystem, hållbar utvecklingPublikationen registrerades 2012-10-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164756

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek