In English

Hållbara konstruktionslösningar - En jämförelse med hjälp av LCC och LCA

Frida Bengts ; Martina Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 70 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: LCC, LCA, Uthållighetsaspekt, Hållbart byggande, Ekonomi, MIljö, Social nytta värde kostnadPublikationen registrerades 2012-10-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164754

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek