In English

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader

Elis Jakubova ; Johanna Millander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 66 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Miljöklassningssystem, BREEAM, GreenBuilding, LEED, Miljöbyggnad, Hållbart byggandePublikationen registrerades 2012-10-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164751

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek