In English

Affärsnytta med systematiskt miljöarbete i små tjänsteföretag - Implementering av ett miljöledningssystem enligt IS0 14001

Julia Othelius ; Hanna Johansson Ryytty
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 120 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:040, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-10-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164731

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek