In English

Transforming survey and assessment data into improvement actions

Tobias Olofsson ; Jens Sandquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:011, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164730

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek