In English

Disc Filters to Reduce Wastewater Pathogen Levels in Raw Water Sources

Christine Enerhall ; Emma Stenmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:54, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Disc filter, Wastewater treatment, Removal efficiency, Faecal indicator organisms, Cryptosporidium, Norovirus, Risk assessment, Raw water protectionPublikationen registrerades 2012-10-12. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 164665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek