In English

A framework for a customer interactive delivery process - The case of Medius

Jonatan Moen Brykt ; Henrik Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:076, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek