In English

Implementing Lean Startup Methodology - An Evaluation

Jonas Qvillberg ; Anders Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 80 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:074, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164603

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek