In English

DC Distribution System for Home and Office

DC Distributionssystem för kontor och hushåll

Giovanna Postiglione
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001. 105 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: direct current, distribution system, voltage drop, power losses, uninterruptable power system (UPS)Publikationen registrerades 2012-10-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164575

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek