In English

Knowledge Transfer in Global Product Development at Volvo Buses

Jesper Engberg Bahadir ; Anders Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 98 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:073, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164557

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek