In English

A case study: A market analysis and a capability assessment

Erik Karlsson ; Alexander Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 104 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:057, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-10. Den ändrades senast 2014-01-24

CPL ID: 164552

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek