In English

Distribution of Shear Force in Concrete Slabs, A study of how to distribute shear force from linear FE analyses in bridge decks

Poja Shams Hakimi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:148, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: concrete, design, shear force, distribution, punching shear, FE, finite element, bridge, slab, deckPublikationen registrerades 2012-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164525

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek