In English

The practice of administrative support process sourcing in ten of the largest organisations in Västra Götaland, Sweden

Magdalena Borgedahl ; Diana Däversjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:046, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek