In English

Entrepreneurial Project Management. Developing and Testing the Concept.

Andrius Gedvilas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-43, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Entrepreneurship, Project Management, Entrepreneurial Project ManagementPublikationen registrerades 2012-10-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164426

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek