In English

Corporate Social Responsibility in Practice. How do a Swedish medium sized IT company handle CSR?

Tobias Jäger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-124, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Corporate social responsibility, CSR, development, SME, medium sized companyPublikationen registrerades 2012-10-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164425

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek