In English

Reducing Adversity of Employee Turnover within Projects. Case Study at Volvo Car Corporation.

Anna Kryvenda
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-34, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Employee Turnover; Matrix Organisation; Project Context; Project ManagementPublikationen registrerades 2012-10-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164422

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek