In English

Communication in a Swedish Middle-Sized Construction Company

Pär Larsson ; Anders Sivenbring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-132, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]