In English

Det moderna goda boendet - Effektivisering av bostaden med fokus på att skapa ett integrationsökande koncept för bostadsområden

Marika Granberg ; Josefin Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-138, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-10-05. Den ändrades senast 2013-10-15

CPL ID: 164400

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek