In English

Effektiv armeringsredovisning med hjälp av BIM

Jakob Andersson ; Johan Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-78, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: armering i BIM, mängdning, 3D, armering i Tekla Structures 17Publikationen registrerades 2012-10-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164398

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek