In English

Påverkan på biologisk mångfald i tillverkningsprocesser - metoder för uppskattning och värdering

Johan Ahlström ; Erik Andersson ; Jesper Gustavsson ; Celia Nuldén ; Nathalie Sundqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 64 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Biologisk mångfald, tillverkningsprocesser