In English

LCA of the Demolition of a Building - An assessment conducted at IVL Swedish Environmental Research Institute

Sara Kuikka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 54 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction and demolition, materials and waste, demolition, life cycle assessment, re-usePublikationen registrerades 2012-10-03. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 164270

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek