In English

Stationary 3D crack analysis with Abaqus XFEM for integrity assessment of subsea equipment

Michael Levén ; Rickert Daniel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2012:35, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-10-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164269

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek