In English

Application of a Design Method for Manufacture and Assembly, Flexible Assembly Methods and their Evaluation for the Construction of Bridges

Michel Kalyun ; Tezera Wodajo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:29, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: design decision support tools, design methods, bridge construction, industrial thinking, Design for Manufacturing and Assembly, criteria, knowledge transfer, evaluation, PANTURA indicatorsPublikationen registrerades 2012-10-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164233

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek