In English

Prediction of Near Surface M3C after Hard Turning of SAE 52100 Steel

Richard Dahlgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 51 s. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: (Fe,Cr)3C-carbides, white layer, hard turning, bearing steel, SEM, DICTRA, Moving Boundary ModelPublikationen registrerades 2012-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek