In English

Measuring Product Development Performance at Volvo Aero - Evaluating Efficiency by Normalizing Complexity

Jonas Högberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164063

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek