In English

Egenskaper hos hybridmaterial

Peter Danielsson ; Harald Eliasson ; Daniel Ireståhl ; Viktor Nyström ; Patrik Wåhlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola; MTTX02-09-02, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]