In English

Influence of zein melt rheology and surface tension on foaming

Giovanni Franzoni
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 77/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: foam, zein, surface tension, rheology, extensional viscosity, contact anglePublikationen registrerades 2012-09-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163959

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek