In English

Development of a method for determination of water barrier effects in coatings based on weight change-water uptake

Erika Callsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 26/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163956

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek