In English

Improving the material and information flow from subassembly shop to multiple final assembly lines

Karthik Jeganathan ; Madhavaraj Mani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:077, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek