In English

Compilation and Validation of Heat Transfer Coefficients of Quenching Oils

Cornelia Aronsson Rindby ; Augusta Sahlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Quenching, Quenchants, Quenching OilsPublikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163939

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek